วันที่ 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยแห่งชาติอันตรายจากแร่ใยหิน ทําไมต้องเลิกใช้งดนําเข้า

สรุปการเสวนาวิชาการ

เรื่อง “วันที่ 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยแห่งชาติอันตรายจากแร่ใยหิน ทําไมต้องเลิกใช้งดนําเข้า”

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 07.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม TK คอนเวนชั่น ชั้น 5 โรงแรม ทีเค พาเลช แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
โดย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)
สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทํางานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (wept)
แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)  :   อ่านรายละเอียด

Link : ที่น่าสนใจ


6/1/2015- บทความ : 50 ปี มินามาตะ

บทความ : 50 ปี มินามาตะ

สมบุญ สีคำดอกแค 
ประธานเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วย และ
บัณฑิต แป้นวิเศษ
มูลนิธิเพื่อนหญิง

ขอบคุณภาพจาก:http://www.posttoday.com
Download Click here..!!

8/8/2014: แถลงการณ์ให้งดนำเข้ายกเลิกใช้ผลิตภัณฑ์แร่ใยหินทันที

เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประไทย T-BAN ที่ผ่านมาได้ติดตามทวงถามถึงการจัดทำแผนงดนำเข้ายกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์แร่ใยหินจากกระทรวงอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มติ ครม.ออกมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 โดยที่กระทรวงอุตสาหกรรมอ้างแผนยกเลิก 2 ปี 5ปี จนปัจจุบันระยะเวลาล่วงเลยมาถึง 3 ปีแล้ว 

อ่านต่อในเอกสารแนบค่ะ:แถลงการณ์8สค57.pdf 

17/1/2015:เอกสารความรู้ เรื่องแร่ใยหิน

เอกสารความรู้ เรื่องแร่ใยหิน
สาระที่ต้องรู้ ก่อนเจ็บป่วย
Download Here..
ขอขอบคุณเจ้าของเอกสารนี้ด้วยนะค่ะ

21/10/2014-รวมข่าวสังคมไทยไร้แร่ใยหิน ระยะที่ 2

ภาพข่าว
ที่ได้จากการดำเนินโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ระยะที่ 2 (ผ่านสื่อกระแสหลักและสื่อกระแสรอง)

19/3/2015-ใยหินไครโซไทล์กับสุขภาพ

ใยหินไครโซไทล์กับสุขภาพ
โดย.ศ. นพ. สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
---------------------
บทความต่อไปนี้ต้องการนาเสนอความรู้เกี่ยวกับใยหิน โดยเฉพาะใยหินไครโซไทล์ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งต่างประเทศ และในประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นอันตรายของใยหินไครโซไทล์ที่มีต่อสุขภาพของคนไทย..
ไฟล์แนบ: บทความคลินิกศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์.pdf

5 ก.ย. 57:ตอนที่ 24 แร่ใยหิน - ภัยร้ายมะเร็งปอด

นางสมบุญ สีคำดอกแค. : เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย

ติดตามรับชมได้ในวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 20.35-21.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ: ปัฐมาภรณ์ หาญชาญชัย
วิทยากร: นางสมบุญ สีคำดอกแค
URL:http://www.radioparliament.net/parliament/viewVideo.php?vId=2329#.VRFwFPmUeyF
Click

8 ส.ค.57: เครือข่ายทีแบนเข้าพบรองอธิบดีกรมโรงงาน

เครือข่ายทีแบนเข้าพบ
นายศักดา พันธ์กล้า
รองอธิบดีกรมโรงงาน 

News